За Нас

Целта на High Assistance Ltd е да предостави бързи и качествени услуги за всички Ваши счетоводни и административни нужди.

С дългогодишен опит в английската финансова и счетоводна сфера, Ние от High Assistance се стремим максимално да съкратим сроковете за изпълнение на нашите услуги.

Списъкът на нашите клиенти включва: частни лица, корпоративни клиенти, самонаети лица, партньорства. По-голямата част от които са представители на България и Литва. Също така имаме клиенти и от Южна Африка, Ирландия, Румъния, Полша, Украйна, Франция.

Нашата философия е винаги да:

  • надхвърлим Вашите очаквания
  • изслушваме. това което Вие казвате
  • Ви държим в течение през цялото време на целият процес
  • не получите сметка/глоба. която не очаквате
  • бъдем честни и откровенни с Вас
  • платите възможно най-малко данъци, в рамките на закона
  • предоставим професионален финансов или счетоводен съвет
Позвънете ни днес – нашата първа по телефон консултация е безплатна!
 
Адрес:
ICG House                                  Телефон:  02088337246
Greenford Business Centre           Мобилен: 07706053805
Station Approach                         Email: info@highassistance.co.uk
London
UB6 0AL

Contact us

ICG House
Greenford Business Centre
Station Approach
London
UB6 0AL
Tel: 02088337246
Mobile: 07841581317
Mobile: 07706053805
info@highassistance.co.uk
Skype: highassistanceltd

Facebook