Услуги

Акуратност. Качество. Професионализъм.
Ако имате нужда от счетоводство или финансов съвет, моля позвънете  ни.
Удоволсвието ще бъде изцяло наше да помогнем с опита,който сме предобили в английската финансова и счетоводна сфера.
Нашите услуги включват,но не са ограничени до:
 • Услуги:                                                                                                                       Цени от:
  • Връщане на данъци (Self employed)                                                                           £60.00 – £120.00
  • Връщане на данъци (РАУЕ)                                                                                       £60.00
  • Счетоводство и администрация на LTD (на месец)                                                      £40.00
  • Откриване на Limited Company (LTD)                                                                          £70.00
  • VAT деклараций (тримесечие)                                                                                    £100.00
  • VAT регистрация                                                                                                        £30.00
  • Водене на заплати (на работник на месец)                                                                  £10.00
  • CIS месечна администрация (на работник)                                                                  £3.00
  • CIS регистрация                                                                                                         £30.00
  • Регистрация (Self employed)UTR                                                                                 £20.00
  • Национален Осигурителен Номер (NIN)                                                                       £70.00
  • Насрочване на интервю за Национален Осигурителен Номер                                      £10.00
  • CSCS – изпит и карта                                                                                                 £75.00
  • Социална помощ – Working Tax Credit                                                                        £80.00 – £120.00
  • Детски помощи – Child Tax Credit                                                                               £40.00
  • Детски помощи – Child Benefit                                                                                    £80.00 – £100.00
  • Социални помощи – Working Tax Credit/Child Tax Credit/Child Benefit                           £190.00
  • Социална помощ – Housing & Council Tax Benefit ( for employee)                                 £50.00
  • Социална помощ – Housing & Council Tax Benefit (for self employed)                            £85.00
  • Maternity Allowance                                                                                                    £60.00
  • Социална помощ – Employment & Support Allowance                                                  £100.00
  • Социална помощ – разследване – Tax Credit Examination                                           £150.00
  • Социална помощ – Working Tax Credit – Renewal                                                        £30.00
  • Обжалване при отказ на социална помощ                                                                  £50.00
  • Афтобиография – CV                                                                                                  £40.00
  • Cмяна на BG с UK шофьорска книжка                                                                        £70.00
  • Home Office – Жълт сертификат                                                                                   £75.00
  • Home Office – Син сертификат                                                                                     £85.00
  • Приравняване на дипломи                                                                                          £75.00
  • Бизнес консултаций на час                                                                                         £25.00
  • Попълване на всякакъв вид форми                                                                             £15.00

 

Location:
ICG House                               Telephone: 02088337246
Greenford Business Centre        Mobile: 07706053805
Station Approach                      Email: info@highassistance.co.uk
London
UB6 0AL

 

Opening Hours:

Mon – Fri: 9.30AM – 5.30PM

Sat: 10AM – 2PM

Sun: Closed

Contact us

ICG House
Greenford Business Centre
Station Approach
London
UB6 0AL
Tel: 02088337246
Mobile: 07841581317
Mobile: 07706053805
info@highassistance.co.uk
Skype: highassistanceltd

Facebook